Oferujemy usługi w zakresie:

  • Montażu klimatyzacji
  • Serwisu urządzeń klimatyzacyjnych
  • Serwisu central wentylacyjnych

    Klimatyzacja zapewnia dogodne warunki pracy i funkcjonowania człowieka

  • optymalne warunki dla ludzi wykonujących lekką pracę to:
  • temperatura: lato 23 - 26 C; zima 20 - 24 C
  • wilgotność względna: 40 - 60% (max 35 - 65%)
  • prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: 0,2 - 0,5 m/s